Museet for søfart

M/S

Museet for søfart


http://mfs.dk/

Museet forsøger at vise bredden af dansk maritim historie, ved både at inddrage sømandsfilm, historier om det romantiske drømmeliv sømænd i fordumstid levede, samt hvordan skibsfart i det 21´århundrede udspiller sig.

Copyright  ©  All Rights Reserved