Lukketvinklet

           Fodnoter

        Lukketvinklet

                                                                                  Lukketvinklet glaucom


Denne variant opstår når kammervinklen er ekstraordinær snæver. Cornea kan være vinklet så tæt ind mod iris at gennemløbet af kammervandet kan blokeres, så snart der sker den mindste ændring. Dette kan skyldes at iris er placeret unaturligt langt fremme (illustrationen til venstre). Alternativt  kan et tilfælde af cataract hvor store dele af linsen er stiv, eller mere akut, i tilfælde af slag direkte mod øjet, føre til  problemet. Kan dog også opstå ved allergiske reaktioner ved brug af histaminholdige medikamenter(næsespray) hvor blodkarrenes mastceller risikerer opsvulmning1 ,2.

Man opdeler det i 3 grupper nemlig; Latent-,Intermitterende- og Manifest- lukketvinkel3.


Latent lukketvinkel glaucom, er den mindst farlige af de tre nævnte, idet der er fri passage af kammervand fra strålelegemet til forkammeret. Og videre ud igennem trabekelværket, kammervinklen og sidst Schlemms kanal. Personen vil ikke have symptomer, såsom f.eks. hovedpine kvalme eller synsforstyrrelser. Trykket vil ligeledes være normalt, hvorfor der heller ikke er sket skader på nervetråde og papil. Men konstateres tilstanden, vil man som oftest anbefale en laseroperation. Hvor der enten skydes små huller i regnbuehinden (som at lave en fin perforering) eller man vil lave 2 huller øverst i iris.

Derved skabes ekstra afløbsmuligheder for vandet. Tidligere da laserkirurgi ikke var så avanceret, kunne man operativt åbne øjet op, og skære en del af iris bort, og derved skabe større gennemløb.


Intermitterende lukketvinkel glaucom er principielt det samme, men her er gennemløbet så snævert at der blot ved pupiludvidelse kan ske total lukning af afløbet. Dette vil f.eks ske hvis personen opholder sig i mørke, hvor pupillen udvider sig (for at kunne absorbere flest mulige fotoner), og derved er der pludselig ikke plads til gennemløb af kammervand. Denne tilstand er dog  forbigående, idet der ved pupil sammentrækning igen er plads til vandet.

Symptomer som tågesyn og evt. lysringe/regnbuer omkring lysende objekter, samt kortvarige smerter vil være det eneste personen registrerer. Synsskader vil kun sjældent være tilfældet.

En del af disse patienter vil, i første omgang kunne behandles med pupilsammentrækkende øjendråber af typen Pilocarpin4. Dette kan dog også gives intravenøst direkte i en blodåre eller drikkes. At give tryksænkende midler gennem blodårer, kan vælges såfremt der er tale om (især) manifest lukketvinkeltypen, hvor der skal skabes trykfald meget hurtigt5. Tidligere har man også anvendt tabletter, f.eks Diamox6, men pga en del bivirkninger er man ved at gå bort fra dette produkt.

Manifest lukketvinkel glaucom er som antydet den variant der kræver behandling indenfor få timer/døgn, alternativt er synsskader uundgåelige. Patienten er ikke i tvivl om at der er noget galt Med smerter, regnbuesyn, kvalme og opkastninger, og en pupil der kun svagt reagerer på lysstimuli. Trykket kan være så højt som 50-60 mm. Hg.7.


Lidt atypisk for akut lukketvinklet glaucom (alle 3 varianter), gælder at disse godt kan være ensidige, men man vil dog som oftest behandle begge øjne.


     
(1)www.glaucoma.org/glaucoma/childhood-glaucoma-1.php samt ”Øjensygdomme, sygdomslære og sygepleje” s 112.


(2)Illustration > www.glaucoma.org/glaucoma/childhood-glaucoma-1.php > lukketvinklet illustration

(3)”Øjensygdomme, sygdomslære og sygepleje” side 112.

(4)http://min.medicin.dk/Sygdomme/Sygdom/53 > under akut grøn stær

(5)http://www.vos.dk/ piece vedr glaucom side 7, alternativt> ”Øjensygdomme, sygdomslære og sygepleje”

(6)http://www.apoteket.dk/Laegemidler/Medicinhaandbogen/MedicineHandbookItemPage.aspx?id=298

(7)Www.vos.dk piece/glaucom side 15 alternativt> ”Sygdomslære,sygdomslære og sygepleje” side 112