Ægypten

Ægypten 


landet skabt af Guderne,

Solen & Nilen...

Historien om landet og dets historie kunne passende begynde med historien om Osiris legenden, der udemærket betegner hvordan landets befolkning og omfattende historie & kulturarv er blevet skabt.

 

Osiris èn af Ægyptens utallige guder, var altid populær overalt hvor han kom frem. Han indførte landbruget, og derunder risdyrkningen til det egyptiske folk. Han var gift med søsteren Isis som var magiens gudinde. De havde ingen børn.

Seth som var Osiris` bror var sygeligt jalous, og endte med at dræbe Osiris.

Dette var selvfølgelig skrækkeligt for Isis, fordi hun således ikke nåede at få børn med Osiris. Da Seth dræbte Osiris havde han skåret liget i 14 dele, og smidt det ud over hele Egypten. Isis gik nu igang med at samle alle delene sammen igen, til at hjælpe sig havde hun Anubis, som var balsameringsgudinden. Sammen fik de sat Osiris sammen igen, og Isis fik hendes barn... *ss*

Seth blev efter dette jaget ud i ørkenen, hvor han fik status som værende ørkenens gud.


Landet er på 1.002.000 km2 det beboede areal er dog kun på ca 36.000 km2. Indbyggertallet er på ca 70 mio, Nilen er 6690 km lang. Den har sit udspring nede ved Victoriasøen i Centralafrika, og løber til sidst ud i Middelhavet. Undervejs bliver den dog holdt tilbage af Aswandæmningen, der blev bygget i 1960. Aswan-søen er idag ca 500 km lang. Det egyptiske landbrug har med sikkerhed benyttet sig af kunstvanding til markerne i 5.000 år. Det højeste bjerg er Sct. Katarina med sine 2642 meter. Der løber to bjergkæder helt fra den sydlige grænse, og næsten hele vejen op til Cairo hvor de flader helt ud, de løber på hver sin side af Nilen, hvorfor området omkring Luxor meget passende kaldes Nil-dalen. Området ved Cairo kaldes Nil-deltaet. Det sydligste Egypten kaldes - lidt misvisende - for "Øvre Egypten" ... Fordi det er hèr Nilens rejse gennem landet starter.

Og det nordligste af landet kaldes så .... det "Nedre Egypten" *ss* !

Arabisk har været nationalsproget siden år 706.

85% af befolkningen er muslimer hvoraf langt hovedparten er sunni-muslimer - dvs at de èr troende - men iøvrigt tager deres religion ret afslappet. De går til bøn typisk 4-5 gange dagligt. Men er de i et erhverv hvor det er upraktisk at bede så ofte f.eks. buschaffør eller pilot, kan de nøjes med at gå til fredagsbøn, som også er ugens vigtigste... - Den dag ligger landet stortset stille fra kl 12.00 - og så ellers resten af dagen.

 

De gamle dage

 

Menès var landets første konge, og siden hen har der været 30 dynastier med hver deres faraoer. De første egentlige bysamfund så dagens lys omkring 4.000 f.kr. I år 525 f.kr blev landet erobret af Perserne, som blandt andet introducerede kamelen til egypterne. Perserne blev smidt ud igen i år 404 f.kr. Aleksander d. Store kom også forbi, han byggede byen Alexandria ved Middelhavskysten og viderebragte en del af grækernes teknologi til det egyptiske folk. Det var også i denne periode Kleopatra d.7. levede. Da den tidligere farao døde, overtog hun tronen, men blev så udvist til Syrien, men kom tilbage på tronen igen, da Julius Cæsar erobrede landet og genindsatte hende.

Fra år 640 - 1517 var landet ledet af arabere. I 1517 overtog tyrkerne, og i 1798 var det Napoleon`s tur. Den britiske admiral Lord Nelson udfordrede Napoleon - tabte - men vendte tilbage igen, og i 1801 overgik Egypten til britisk herredømme. I 1922 begyndte man så småt at snakke om at give landet dets selvstændighed tilbage, og i 1956 blev landets første præsident udråbt.

Ruten rundt i landet:

Luxor (Karnak-templet): Startsted for nilcruisen, også her hvor sejladsen sluttede.

Esna: Syd for Luxor, tempel og mindre landsby.

Edfu: Horustemplet, placeret syd for Luxor & Esna.

Dendera: Kærlighedens & frugtbarhedens tempel, nord for Luxor.

Luxor (Nildalen): Vest for Luxor, fx Kongernes dal.


Min rundrejse

Jeg startede og sluttede i Hurghada. Groft sagt så foregik det på den måde at jeg startede med et nilcruise som varede 4 dage, og sluttede med hotelophold i Cairo de sidste 3 dage, før hjemrejsen til Danmark.


Al transport i bus, foregik som konvojkørsel med militærpoliti, qua risiko for overfald fra ekstremister m.m. Turen gennem den Arabiske ørken fra Hurghada til Luxor tog ca. 4,5 time, for at give en ide om afstandene. Turen fra Hurghada til Cairo tog lidt længere.


Fotos til højre viser:

- Et oversigtskort

- En konvojplads hvor militærpolitiet holder til

- Et tilfældigt klip af den Arabiske ørken

Luxor og Karnaktemplet


Templet som ligger centralt i Luxor var tilegnet Amon, Solens Gud.  Det blev stortset udvidet hver gang en ny Farao tiltrådte embedet, hvilket resulterede i 17 udvidelser. Det dækker et område på 17 km2

De små sten-Sfinks´r har tidigere stået ved Prosessionsvejen ved Luxortemplet som ligger nær ved. Luxor´s andet mindre tempel.

Karnak indeholder alt fra Præsteboliger, hellige

søer og store åbne pladser.


Napoleon Bonaparte fandt og udgravede templet under hans togter i Ægypten i 1800-tallet.


Farao Ramses d.1.  var den første som byggede      på området. Der er statuer af Ramses d.2. & hans datter at se på området. Samt Obelisker af Tutmosis d.3. & Hatchepsut.


Den berømte Søjlehal fra James Bond filmen “The Spy who loved me” (1977) er at finde her.


Den årlige Forårsfest, hvor man takkede Nilen for dens gaver, kaldet Ophet-festen, havde sin

start i Karnak, og fandt primært sted ude på Nilen. En fest som blandt andet involverede sejlads med sivbåde, ofringer m.m. Og involverde andre templer beliggende langs Nilens bredder.


Flodbåden og Nilen


Nilen er 6690 km lang, og har sit udspring i Victoriasøen i Central-Afrika. Øvre-Egypten er den sydlige del af landet, og Nedre-Egypten er den nordlige del, fordi Nilen løber fra syd mod nord.

Nildalen er betegnelsen for området omkring Luxor.

Nildeltaet dækker området ved Cairo.

Gødning var tidligere noget bønderne fik i naturlig form, i kraft af det sediment som Nilen deponerede på deres jorder, ved den årlige oversvømmelse. Skatten blev beregnet udfra, hvor høj vandstanden havde været, og deraf hvor meget sediment og gødning bønderne havde fået fra floden.

Nilkrokodillen eksisterer, men de er sjældne, og jeg så da heller ingen.

Aswandæmningen blev bygget i  1960, og var et forsøg på at bringe landet ind i den moderne tidsalder med elektricitet, til opbygning af industri m.m. Det har dog betydet at kunstgødning nu er nødvendigt til dyrkning af markerne i landet.


Nilens vanddybde er op til 11 meter.

De grønne bælter strækker sig fra

200 meter til 3 kilometer, fra bredden ud mod ørkenen på begge sider.


Flodbåden

Standarden blev betegnet som ****, hvilket var meget sigende for den generelle levestandard. Besætningens lønniveau var da også af en sådan størrelse at gæsterne blev opfordret til at give kontante donationer til selv kaptajnen, "med henblik på at få tingene til at glide nemmere". Men forplejning var sublim, oftest med et stort udbud fra det egyptiske køkken, som nærmest kan beskrives som et mix af indisk, italiensk og spansk mad - rent smagsmæssigt. Krydret men ikke stærkt.


Fotos:

- Solnedgang med bjergene i baggrunden

- Sejlads syd for Luxor

- Mindre dæmning ved Esna

- En række af flodbåde i Luxor

- Soldækket på vores båd

                      Horustemplet i Edfu


                   Et tempel skabt til ære for Falkeguden Horus, Visdommens           

                   Gud og beskytter. Horus er ofte afbilledet som en farao.

                   Hvilket man kan se på at han fremstilles med stol & kobra

                   på hovedet.


                   Til den årlige Ophetfest tog man en levende falk og slog

                   fuglen mod statuen, til blodet løb ned ad statuen.


Templets Horus-statue blev nu sejlet til Dendera-templet, hvor den skulle mødes med Hathor, kærlighedens & frugtbarhedens  Gudinde.


Horus-templet fungerede også som præsteskole, særligt de handicappede blev udvalgt (tvunget) ind i præstegerningen, som var et livslangt embede.


Napoleon Bonaparte havde en garnison

af soldater logeret inde på templets område. De brugte deres kanoner til målskydning af murværket, og leverede på sin vis et eksempel på dagtidens hærværksmænd og hooligans.


Templet i Esna


I Esna ligger templet til ære for Gudinden af Frugtbarhedens tempel.


Da det blev udgravet af arkæologerne  lå det dækket af sand op til templets tag, hvilket vil sige at templets gulv befandt sig 8 meter under gadeniveau nutidens gadeniveau. Dette har betydet at farverne anvendt på vægge og lofter i templet er utroligt velbevarede.

Søjlerne er græsk inspireret. Lofterne

er farvet  sort pga de søfarene  som tændte

bål om natten.


Hathor templet


Dedikeret til Hathor, Kærlighedens & frugtbarhedens Gudinde.


Farverne på templets indvendige vægge og lofter er rød, grøn, blå og gul, og kan ses næsten overalt.


Templet er en kopi af Urhavet som kaldes “Nun”. Og skal tolkes sådan at selve landskabet som omkredser templet skal illustrere "Nun"/Urhavet.


Historien bag Nun…

Urhøjen Nun steg op af urhavet, på højen sad Atum (solen) som skabte Shu(dagen) og Tefnut (natten) - forældrene til Geb (Jorden) og Nut (himlen).

Disse fødte Osiris (dødsrigets gud) og Isis (magien) og Seth (ørkenens /sjakalen) samt Nepmtys (sandheden) .


Nilens vestbred (Luxor)


Området gemmer på


Howard Carters hus

Stenbrud (Alabast)

Kolosserne i Memsos

Hatchepsuts dødstempel

Kongernes dal(i samme område ligger Dronningernes dal)


Området er temmeligt tørt, sidst det regnede var i 1931...


Billederne til højre:


Howard Carters hus

Stenbrud (Alabast)

Kolosserne i Memsos (resterne af et tempel som engang blev skyllet væk af Nilen)Hatchepsuts dødstempel & Kongernes dal


Mellemstation for faraoerne, før den endelige rejse

til himlen var Hatchepsuts dødstempel.

Det er i øvrigt blevet vandaliseret af både faraoer

og senere kristne. Som det fremstår i dag, er det

delvist rekonstrueret, hvilket er gjort for at kunne

give den besøgende en forståelse af dets enorme

størrelse.


Rejsen til dødsriget foregik således at når faraoen

døde blev han fragtet til vestbredden af Nilen,

ved Luxor. Der gik man i et stort optog op til dalen,

hvorefter balsamisterne tog over....


Det tog 70 dage at mumificere faraoen og i den tid lå sørgetiden...

Derefter begyndte farao`s sidste rejse til gravkammeret i Kongernes dal. Han blev dog først  stillet for livets domstol, inden han kunne komme videre ind i graven.

Guderne skulle først veje Ra (hjertet) Når balsamisterne var blevet færdige, satte de altid hjertet på plads i kroppen igen. Ellers kunne han jo ikke stilles for domstolen.

Hvis Anubis (balsameringsgudinden) fik vejet hjertet og fandt det ok, skrev Thot (skriveren) det ned, og farao kunne komme et par skridt videre ind i dødsriget... Efter lidt oplæringstid - kunne han få lov at komme det sidste stykke ned i gravkammeret, hvorfra han ville genopstå, og komme op blandt alle de andre guder.

TutankAmond´s grav


Dette var det ene af kamrene jeg besøgte. Det mindste, og det med mindst udsmykning.

Men når man ser hvad de fandt, bliver man chokeret…


Indholdet fra hans gravkammer er at finde på Det Ægyptiske nationalmuseum i Cairo.


De andre gravkamre jeg besøgte var;

Tuti

Hotebseth´s d.2.

Ramses d.6.


Kongernes dal


Foto af udsmykningen i gravkamrene er taget fra nettet…


Jeg besøgte tre gravkamre, alle tre meget specielle på                  hver deres måde.


Farverne på væggene               ligner noget man skulle                tro var oliemaling smurt               på for måske max 50 år          siden…


Der er ingen af mine egne fotos fra gravkamrene, da foto-restriktionerne var           ekstreme...


Cairo og hotellet


Mit ophold i Cairo varede ca 2 1/2 døgn og var hektisk, pulserende og sprængfyldt med indtryk fra enhver vinkel.


Jeg var omkring et Papyrus-institut for at se hvordan papyrusruller bliver fremstillet, på besøg i en moské, en tur omkring Citadellet, jeg så Pyramiderne & Snifx´n og tog på shopping i bazaren, og meget, meget andet...


Min aftensmad & morgenmad på hotellet, indtog jeg med den mest fantastiske udsigt på 11. etage udover Giza-plateuet og Pyramiderne i horisonten. 


Toiletter - det har de da godt nok i Egypten, og måske har du hørt nogle af historierne omkring dem, og selv om man skulle tro det var løgn, er nogle af skrønerne altså rigtige:

Toiletpapir… det er på “styk-basis”, med stk-priser, hvis man fx skal på wc på en restaurant, går man ind i båsen, lukker døren, og så må man pænt stikke pund-sedler ud under døren, for så at modtage toiletpapir, indtil man er færdig med at tørre sig bagi.

Citadellet, De Dødes by & Muhammed Ali moskéen


I middelalderen foregik ofte blodige kampe med Mamalukkere og tyrkere. Og ca. 800.000 ligger begravet i De Dødes by. I dag er hele området et gråt trøstesløs slumkvarter med ca 2 mio indbyggere, med huse bygget ovenpå middelalder-gravene.


Historien kort: Mamalukkerne sad på magten, men Muhammed Ali, Stor Kaliffen ville have magten. Så han inviterede dem på middag en aften i Citadellet.

Da aftenen kom, halshuggede han gæsterne én efter én, efter hånden som de mødte op på Citadellet. Efterfølgende var han fri for modstandere og overtog magten i landet.


Muhammed Ali Moskèen, blev opført i 1570, på det område som samlet kaldes Citadellet.

Som en form for bizar genbrug blev der anvendt sten fra Keopspyramiden som en del af byggematerialerne.


Muhammed Ali ligger begravet i et mausoleum inde i Moskèen.


Fontænen ude i moskéens baggård benyttets af den bedende til vask af fødder, hænder og ører. Og blev skænket til Moskèen.

Lysekronerne inde i loftet af selve moskéens kuppel er doneret af briterne. Lofterne er overalt udsmykket med religiøse vægmalerier. Selve loftet er opbygget af adskillige mindre kupler.

Gizaplateauet, Pyramiderne & Sfnix´n


Det er lidt underligt at tænke sig, at står man ude på Giza-plateauet, vest for Pyramiderne, og drejer man 180* rundt og ser mod vest, er de næste ca 3.000 km mod vest… ren ørkensand.


Farao-Kheops levede 2551-2528 fkr.

Oprindeligt havde pyramiden en  højde 146,6 meter, vinden har dog gnavet i den, i dag er den 137meter.

Der er brugt 2,5 mio sten til byggeriet, med en gennemsnitsvægt på ca 2,5 tons. Oprindeligt var den dækket af fint tilhuggede overfladesten og havde en helt glat skinnende overflade,


Kheops søn og tronfølger hed Khfefren (2520-2494 fkr.). Hans pyramide er i dag 136 meter høj. Og sidst kommer Mykerinos til (2494-2472 fkr.). Med sine kun godt 65 meter over "sand-niveau".


Der ligger i øvrigt også tre mindre dronninge-pyramider ved siden af de tre store ude på plateauet.


Sfinkx´n er ca 73 meter lang. Det påstås at det er ansigtstræk fra Kfefren som er at se på dens ansigt. Men det er tilføjet efter dens oprindelige tilblivelse.

Mamalukkerne ødelagde i øvrigt  næsen og skægget i 1300-tallet, da de brugte den til skydeskive.


Det Ægyptiske nationalmuseum


Museet indeholdet alt fra store sten-sarkofager til mumier, og tusindvis af andre ting.

Og så selvfølgelig noget af det jeg var mest spændt på at se; Indholdet fra Tutankamon`s gravkammer - incl hans dødsmaske i guld.(foto er fra nettet)


Derudover rummer museet også et andet kendt klenodie: Rosetta-stenen blev i 1799 fundet af Napoleons soldater i kystbyen Rashid.

Stenen er dateret til år 196 fkr. Den indeholder 3 skrifttyper nemlig hierroglyffer, oldarabisk og oldgræsk.

Det lykkedes for en forsker i 1822 at tyde teksterne på stenen.Basaren Khan Al Khali


En myretue af handlende, hvor alt som kan sælges, er til salg. Området dækker adskillige gader...