Køn & sexualitet

  Om det at have et flydende køn

og hvad med sexualiteten?

                         Judith Butler

Amerikansk filosof og gender teoretiker, aktiv i støtten og forskningen omkring gender-issues på det politiske plan.

 

Historien om LGBT

      i Danmark


http://lgbt.dk/om-os/historie/

Der er mere uddybende læsning at finde i dette link, omkring livsvilkår m.m. vedrørende LGBT-personer i Danmark;


https://www.ftf.dk/aktuelt/ftf-analyse/artikel/4-ud-af-10-lgtbere-toer-ikke-vaere-aabne-paa-deres-arbejdsplads/


                     Udtrykkene køn & sexualitet 


- kan være svære at adskille. Og for mange mennesker endnu sværere at forstå.


Hvilket køn man ér, er ikke noget man selv bestemmer. Men man kan være i tvivl. Måske har omgivelserne, miljøet og den kultur man lever i skabt nogle rammer som i begyndelsen føles okay, men som med årene begynder at føles forkerte. Så det er ikke 100% forkert at sige at ens køn defineres af ens genom og miljøet. Det som ofte skaber forviklinger, er den kultur, med de forudindtagede normativer man lever i.


Sexualiteten er ikke afhængig af kønnet. Hvilket i praksis betyder at man, hvad det sexuelle angår, kan være hvad som helst, uanset ens køn. Når du møder et andet menneske i det offentlige rum, kan du på samme vis, ikke antage status, bare ved at studere vedkommende visuelt, at vedkommende har en given sexualitet. Det er noget helt og aldeles individuelt fra person til person.


   

                        Mit køn og sexualitet


At skulle forsøge at forklare éns køn og sexualitet, og dermed forskellen på de to begreber, er lidt som at skulle forklare forskellen på æbler og pærer.


Men mht. mit køn, så er jeg udfra konservative definitioner heteroseksuel mand.

Hér begynder det for mange at blive indviklet. For betyder det så at jeg med et androgynt/semi-feminint udseende føler mig mest tiltrukket af det mandlige køn?


Nej,- Og hvis det havde været tilfældet, så ville jeg rent seksuelt være homoseksuel.


Forenklet udtrykt kan man sige at mit køn er "flydende". Man skal altså forestille sig at "kønnets grænseflade" for mit vedkommende er af en så svævende karakter at der ikke er egentlige overgange mellem det ene og det andet.


Hvilket medfører at jeg altså mentalt og følelsesmæsigt indeholder aspekter og elementer taget fra begge køn.

Igen er det vigtigt at holde kønnet adskilt fra seksualiteten, netop fordi det ikke er bestemmende for min seksualitet.


Og det er så i øvrigt her udtrykket, eller definitionen Genderqueer kommer ind i billedet.

Jeg opfatter ikke mig selv som bundet til enten det ene aller det andet køn. Og søger et mere androgynt udtryk, forstået på den måde at min mandlige kønsidentitet er stagnerende, mens det kvindelige er varierende. På den måde er min kønstypiske adfærd er sted "i mellem de to kønstyper".   Labels / Prædikater


Når jeg ofte vælger at bruge prædikatet transperson om mig selv, er det egentligt mere for at der bare er en titel, end at ville indikere at det er et altsigende fyldestgørende label. Ret beset kunne jeg lige så godt vælge at definere mig selv som Genderqueer eller genderfluid. 

Men da dette udtryk kun genkendes af de færreste, er førstnævnte som oftest det letteste at anvende, uden nødvendigvis at være dækkende.

 

Hadforbrydelser som sker med afsæt i etnicitet, seksualitet, køn eller religiøst tilhørsforhold er desværre stadig at finde i såkaldt civiliserede egne af verden. Hvilket får én til at tænke - hvor civiliserede & intelligente vi mennesker reélt er, når det kommer til stykket? Fra tid til anden intensiveres indsatsen dog, hvilket linket her kan give mere information om.


https://www.retsinformation.dk/eli/ft/20101BB00129

En af de utallige misforståelser omkring hele regnbueuniverset, tøjstil & attitude m.m. er at folk meget ofte har den indgroede tankegang  omkring farverige mennesker, mennesker som bevidst vælger at skille sig ud fra mængden... 

At deres visuelle afvigelser fra mainstream er at de samtidig altid er kønsmæssigt eller seksuelt alternative. Desværre en kliché som kun alt for godt hænger ved i danskernes mentalitet. Så her kommer et eksempel på én af disse normbrydere, hvor vedkommende lever og har et ganske normalt liv (hvad dét så end er?) og samtidig vælger at have en garderobe i den mere farverige ende af skalaen...

Ditlev Tamm, professor i retshistorie ved Københavns universitet, forfatter og meget mere.

https://www.dr.dk/drtv/saeson/ditlev-tamm-_-professor-paa-hoeje-haele_-ditlev-tamm-_-professor-paa-hoeje-haele_318156